Siirry sisältöön

Hengitysteiden hallinta

Pätevyys

Hengitysteiden hallintaratkaisut

Lapsipotilaan tehohoitoon (PALS) liittyvien hengitysteihin kohdistuvien havaitsemis- ja hoitotoimenpiteiden harjoitteluun

Laerdal Neonatal Airway Trainer tarjoaa mahdollisuuden oppia vastasyntyneen potilaan intuboimisessa tarvittavat taidot. Malli on tukeva ja todenmukainen; opiskelijoat voivat hankkia sen avulla taitoja, joita voidaan sellaisenaan käyttää kliinisissä tilanteissa.

Nenä-mahaletku ja trakeostomiaharjoitusmalli on torso, joka on tarkoitettu hengitysvaikeuksista kärsivien potilaiden hoidon ja gastrointestinaalisen hoidon harjoitteluun nenän ja suun kautta.

Laerdal Infant Airway Management Trainer jäljittelee erittäin tarkasti kolmekuisen vauvan anatomiaa, joten se soveltuu erinomaisesti ilmatien hallintaan liittyvien perustason ja edistyneemmän tason taitojen harjoitteluun. Realismia lisää vielä entisestäänkin uuden ja ainutlaatuisen kudos- ja ihomateriaalimme elastisuus.

Realistinen harjoittelu on avain hyvän taitotason kehittämiseen hengitysteiden turvaamiseen tarvittavissa taidoissa. Laerdal Airway Management Trainerin elävän kaltainen ylätorso ja pää simuloivat aitoja komplikaatioita, joita esiintyy harjoiteltaessa monia eri intubaatio-, ventilaatio- ja imutekniikoita.

The Deluxe Difficult Airway Trainer on suunniteltu harjoittelemaan vaikean ilmatien hallintaa, manuaalisesti käsin täytettävä kieli simuloi tukkeutunutta hengitystietä

Pneumothorax Trainerissa on molemminpuolinen paineilmarinta. Molemmissa kainaloissa ja solisluun alueella on pistoalueet hätäkanavointia varten. Moduli on suunniteltu erityisesti ammattilaisille paineilmarinnan hätäkanavoinnin harjoittelua varten.

Pneumothorax Trainer

AT Kelly Torso on suunniteltu hengitystien hallintaan ja sentraalisen IV:n tekniikoihin liittyvään käytännönläheiseen harjoitteluun.

AT Kelly Torso

Tuote mahdollistaa neula ja kirurgisten krikotyreotomia taitojen harjoittelun vaihdettavien jäykkien ja pehmeiden henkitorven sekä kaulanihon kanssa.

Choking Charlie -nukke on aikuisen kokoinen torso, joka on suunniteltu erityisesti Heimlichin otteen harjoitteluun. Todentuntuinen anatomia ja vaste käytettäessä simuloituja vierasesineitä tarjoavat kouluttajalle erinomaisen työkalun opettaa ja harjoitella tätä hengenpelastustekniikkaa.

Choking Charlie

Koulutustoiminta - eri vaihtoehdot

LLEAP tuo yksinkertaisuutta simulaatiokoulutuksen toteuttamiseen ja tehokkuutta skenaarioiden hallintaan ja kehittämiseen.

LLEAP

SimPad PLUS on tarkoitettu Laerdal simulaattoreiden ja -nukkien hallintaan, ja sitä voidaan käyttää task trainereiden ja standardoidun potilaan kanssa. Sen avulla uudet ja kokeneet ohjaajat voivat toteuttaa tehokkaan simulaatioharjoittelun.

SimPad PLUS

Oheistuotteet ja palvelut

You must be logged in to submit this form. If you are logged in and still cannot post, make sure "Do not track" in your browser settings is disabled.